Informace, které Vám mohou pomoci

Jsme připraveni Vám profesionálně pomoci a odebrat Vám mnoho problémů včetně ochrany Vašich financí. 
 
 
Terminologie ve stavebním procesu není složitá, pro příklad uvádíme hlavní pojmy
  • Stavebník - je osoba, která stavbu financuje, bude jejím uživatelem. (odkaz na zákon
  • Stavební dozor - je osoba, která kontroluje průběh výstavby (odkaz na zákon)
  • Technický dozor stavebníka (TDS / I) - je osoba, která zajišťuje stavební řízení, hlídá termíny a ceny prací, řeší smluvní problematiku (odkaz na informace)
  • Autorský dozor (AD) - je osoba, která kontroluje provádění prací v souladu se zněním projektové dokumentace (odkaz na informace)
Proč si najmout stavební dozor, technický dozor investora ?
Nepochybně si přejete kvalitní průběh stavby.
Rádi byste snížili náklady výstavby.
Chcete mít Vaší investici profesionálně zorganizovanou včetně smluvních a garančních podmínek. 
Chybí Vám technické znalosti, výklady norem, technologické postupy.
Povinnost řízení stavby po odborné stránce vyplývá ze znění Stavebního zákona 183/2006 Sb. ( odkaz) 
 
Jaké jsou stupně projektové dokumentace ?
Každá projektová dokumentace má několik stupňů a to v logice, jak vyplývá z průběhu celého průběhu stavby. 
To znamená od přípravy stavby, přes výběr dodavatele(ů), stavební řízení, průběh výstavby až po kolaudaci. (odkaz na informace)
 
Jak vybírat dodavatele prací ?
Vybrat si správného dodavatele bez znalosti trhu a zkušeností z výstavby není optimální cesta.
Vaše stavba může být realizována generálním dodavatelem, ale lze ji i rozdělit mezi jednotlivé odborné dílčí dodavatele.
Dodavatel Vaší stavby musí být smluvně vázán, poskytovat konkrétní garance, a měl by zcela jednoznačně vnímat kontrolu svých prací.
 
 
 

Kontakt

KOMPLEXNÍ SERVIS STAVEB stavební dozor * ekonomika staveb * smlouvy a fakturace * jednání s dodavateli

Na Šafránce 1806/30
Praha 10, 101 00

pobočka Praha východ
Všedobrovice (V.Popovice, Štiřín, Kamenice, Jesenice ...)


720 620 420