Ceny

Je třeba si uvědomit, že naše služby jsou cílem k Vašim úsporám a klidnému průběhu stavby a ve svém postavení zásadně hájíme zájmy investora.

Obvykle se ceny našich služeb pohybují v rozmezí 480 - 550 Kč/hod podle složitosti realizovaných služeb. 

Často se můžete setkat s uváděním cen dozoru za měsíc bez konečné ceny. Tento princip osobně neupřednostňuji, protože za podstatné považuji naplnění požadavků klienta, s tím, aby mu služba TDI přinesla maximum. Proto námi vydávané nabídky se řídí striktně požadavky objednatele a činnosti TDI jsou podrobně specifikovány a oceněny. V rozpočtu TDI  je uvedena pevná cena vztažená k rozsahu činnosti. Námi vykonávané služby nejsou paušalizované ani cenově, ani formálním přístupem. Preferujeme otevřenost jednání a profesionalitu. Nepovažujte naše služby za zvýšení nákladů Vaší stavby, naopak. 

Modelový příklad realizace - obvyklá praxe v našich zakázkách

Rozpočtová cena stavby    5.000.000 Kč -  rozpočet stavby vydaný projektantem pro investora
Úspora vlivem TDI                 450.000 Kč - odborně provedené výběrové řízení, optimalizace nákladů stavby  
Cena TDI                                  130.000 Kč - cena za služby technického dozoru
Úspora investora        320.000 Kč - částka, kterou obvykle ušetříte při spolupráci s námi
 

Nepovažujte naše služby za zvýšení nákladů Vaší stavby. Naopak ... 

Pokud Vás zajímá alespoň předběžný odhad ceny bez vypracování přesné nabídky, lze se orientovat dle následujících informací.

TDI (TDS) - technický dozor investora    2 - 3,5 % z rozpočtových nákladů stavby

  • stavební řízení, spolupráce při zajištění stavebního povolení
  • výběrová řízení, smluvní jednání a příprava smluv
  • kontrola průběhu a kvality prací, přejímky stavebních prací 
  • řízení a kontrola fakturace ve vazbě na smlouvu o dílo
  • podíl na snížení nákladů výstavby 10-15 % z dosažených úspor bez vlivu na kvalitu stavby nebo jejích komponentů.

SD - stavební dozor   1,2 - 2 % z rozpočtových nákladů stavby

  • kontrola průběhu a kvality prací, přejímky stavebních prací 
  • řízení a kontrola fakturace ve vazbě na smlouvu o dílo
RZP / EKO - rozpočty a ekonomické posudky
  • stavební rozpočty zpracujeme ve standarrdních programech (URS, RTS) včetně formátu Excel.
  • cena je stanovena dle rozsahu projektu a jeho členitosti. U projektu RD s náklady kolem 4 mil je obvyklá cena kolem 18 tis Kč.

OP - operativní poradenství. Samostatné  úkony bez celkového dozoru.

  • vyřešení dotazu s odborným písemným výstupem včetně návštěvy na místě 650 Kč za započatou hodinu výkonu.
 

Kontakt

KOMPLEXNÍ SERVIS STAVEB stavební dozor * ekonomika staveb * smlouvy a fakturace * jednání s dodavateli

Na Šafránce 1806/30
Praha 10, 101 00

pobočka Praha východ
Všedobrovice (V.Popovice, Štiřín, Kamenice, Jesenice ...)


720 620 420